Her finner du dokumentasjon knyttet til Utvik Seniors forlis.

Rimfrost produksjoner har nylig laget en teaterforestilling om forliset med premiere på festspillene i Nord-Norge 19. juni 2021. Du kan lese mer om forestillingen på deres nettsted: www.rimfrostproduksjoner.no

Utvik Senior forliste på veg inn fra fiskefeltet utenfor Senja 17. februar 1978. Ni mann omkom.

Det tok 25 år og to granskingskommisjoner før sannheta om forlisårsak ble etablert. Utvik Senior var rent i senk. Da var det for seint å finne fartøyet som stakk av i ly av mørket.

“True crime”, sier Rimfrost om forestillinga. Det kunne være uaktsomt drap. Skipperen på det ukjente fartøyet ville i alle fall blitt tiltalt for å ha etterlatt 9 mann i hjelpeløs tilstand i det opprørte, iskalde havet uten å varsle.

Hvorfor måtte det gå 25 år? Her – på dette nettstedet – blir det dokumentert at de som var satt til å etterforske aktivt hindret oppklaringa. Da de etterlatte året etter forliset i søk med miniubåt i egen regi påviste forlistedet i reint farvann, på 35 meters og 6 km fra nærmeste grunne, holdt granskingkommisjonen fast ved sin konklusjon: Grunnstøting.

Forsvaret ble tildelt dirigentrolla i granskinga. Deres garanti for at det ikke fantes andre fartøyer i nærheten utgjorde det viktigste premisset for hvorfor kollisjon ble utelukket. Men forsvarets egne fartøyer og mannskap hadde registrert og loggført et ukjent fartøy som var tilstede i farvannet hele dagen før forliset. Fiskebåtskipperen som kom nærmest, men aldri ble avhørt, slår fast at skipet var sovjetisk. Ingen vet hvor det befant seg på forlistidspunktet. Dette var under den kalde krigen med stor militær aktivitet i Nord-Norge og mye skjult aktivitet både fra sovjetisk side og fra NATO. Forsvaret kunne ha motiv for å kjøre granskinga inn på et blindspor og gjorde det.

I den nye granskinga kommer fartøyobservasjonene som ble fusket vekk i den første granskinga, på plass igjen. Kommisjon nr 2 fastslår at det var to ukjente fartøyer som var i en posisjon som gjorde det mulig at de kunne ha ha vært involvert i en kollisjon med Utvik-Senior. Hadde de nytt materiale å gå ut fra? Nei. Forskjellen fra kommisjon nr. 1 er at fusket er lagt vekk.

Så måtte man forvente et oppgjør? Det skjedde ikke. Saka er blitt lagt tilbake i arkivene pakket inn i nye løgner. I Stortingsmelding 33 (2004-2005) fra Justisdepartementet blir det slått fast at det ikke er konstatert forledelse – hverken faktisk eller bevisst – i etterforskning og gransking av forliset og at “ingen vurderinger var kritikkverdige – enkeltvis”.

At dette skled igjennom i Stortingets kontrollkomite er foruroligende. Det er derfor all grunn til å hente fram saka og se på hva den forteller om stortingets kontroll med utøvende myndighet; – i hvilken grad er den rigget til å fange opp myndighetsovergrep der regjeringer av ulike farge har vært involvert og et politisk flertall derfor ønsker å vende blikket vekk?

Med denne siste omdreininga i saka utviklet Utvik-Senior seg fra å være ei historie om et forlis utafor Senja til å bli ei fortelling om et parlamentarisk havari. Det er viktig at årsaken til dette siste havariet blir gransket. Det kan gi innsikt i mangler ved de demokratiske barrierer som skal beskytte borgere mot overgrep, forsømmelser og urettferdig behandling fra staten.

Dette nettstedet er opprettet av statsviter / freelance-journalist Georg Blichfeldt. Han har vært researchkonsulent for forestillinga til Rimfrost. Han henta i 1997 Utvik-Senior forliset ut av arkivene og fikk i et samarbeid med etterlatte og Brennpunkt-redaksjonen i NRK gjennomslag for ei ny gransking av forlisårsak. Blichfeldt sto for research og ide på Brennpunkt-programmet om Utvik-Senior (2002).

Blichfeldt er alene ansvarlig for innholdet på denne sida.

Forestillinga Utvik Senior tar sitt utgangspunkt Alf E. Jakobsens bok Forlis. Les boka! Vær oppmerksom på at den ikke dekker den siste utvikling i saka. Den var skrevet før kommisjon nr 2 la fram sin rapport og før Justisdepartementet la fram Stortingsmelding 33 (2004-2005).

Denne nettsida hadde en forløper i perioden 2003-2007 i Nettstedet Utvik-Senior hvor det ble produsert omlag 60 artikler og lagt ut dokumenter og avisklipp med informasjon omkring forliset og myndighetenes håndtering av forliset. Mye av det stoffet som presenteres her stammer fra Nettstedet Utvik-Senior eller er resultat av research for nettstedet.

Følg med! Her vil fortløpende bli lagt ut nytt stoff.