Vi skal motbevise havarikommisjonens konklusjon

Finnsnes «Nordlys» – Vi skal først og fremst motbevise havarikommisjonens konklusjon om hva som var årsaken til forliset med fiskebåten «Utvik Senior»! 

Det sier Karstein Fredriksen fra i Skaland og Sigmund Fredriksen fra Gryllefjord som i dag møter Sjøfartsdirektøren og hans tekniske stab i Oslo. 

Formålet med møtet er å drøfte nærmere de funn som ble gjort i sommer under vraksøket med undervannskarnera. Fiskerne på ytre Senja ble etter disse filmopptakene enda sterkere overbevist i sin påstand om at «Utvik Senior» kolliderte med «noe» på åpne havet. Dermed avvises konklusjonene i havarikommisjonens rapport etter ulykka om at det var nedising, hvelving og feilnavigering som forårsaket forliset i februar 1978. 

Det siste vrakfunnet som ble gjort sist tirsdag er bare et ytterligere bevis for fiskernes teori om forliksårsaken. – Funnet av det 6 ganger 3 meter store, sterkt deformerte trålbakkdekket, og posisjonen der det ble funnet, er bare nok et tegn på at båten kolliderte, eventuelt eksploderte, sier de to fiskerne. Karstein Fredriksen var med under hele søket etter Utvik Senior, også det som foregikk i sommer, mens Sigmund Fredriksen var med en av båtene som var ute i området der forliset skjedde samme kvelden. Derfor er det de to med førstehånds kjennskap som nå møter i Sjøfartsdirektoratet. 

Sjøfartsinspektøren for Troms og Finnmark, Odd Henriksen, har i sin egenhendige rapport til direktoratet bygget opp under og konkludert med de samme teoriene som fiskerne på ytre Senja hevder. 

bildetekst: Sigmund Fredriksen (til venstre) og Karstein Fredriksen som i dag møter i Sjøfartsdirektoratet for å hevde andre teorier om Utvik Senior-forliset enn det havarikommisjonen har kommet til. De har blant annet med seg bilder av det siste vrakfunnet som «Nordlys» tok i Steinfjord onsdag.

%d bloggers like this: