Slo om på en femøring

Fiskaren mandag 29. april 2002

– Slo om på en femøring

Tromsø: I 24 år løftet myndighetene ikke en finger. Inntil NRK annonserte at Brennpunkt-Jacobsen tirsdag vil påvise vraket av «Utvik Senior». 

Av Børn Tore Forberg

Da tok det bare en formiddag for to departementer å vedta nygranskning. 

– I 24 år har de etterlatte og fiskerne på Senja visst at «Utvik Senior» gikk ned i rent farvann på 30-40 meters dyp. De har hatt beviser for at granskingskommisjonens konklusjoner var grovt feilaktige, sier frilansjournalist Georg Blichfeldt som har engasjert seg sterkt i saken, og som har bistått Alf Reidar Jacobsen og NRK-brennpunkt. 

Tirsdag kjøres Brennpunkt-Programmet som beviser at motoren til «Utvik-Senior» ligger i trygt farvann, ca. 6 kilometer fra nærmeste forlisbare skjær eller grunne. 

Tirsdag vil de pårørende holde pressekonferanse på Skaland. Her hørte «Utvik Senior» hjemme, den solide 90-fots fiskebåten som med ni mann om bord forsvant fra havets overflate i løpet av sekunder. Ingen i lokalmiljøet på Ytre Senja er i tvil om årsaken. Et ukjent fartøy har rent fiskebåten i senk. Forsvarets radar i området så et fartøy som aldri ga seg til kjenne. Fiskere har også sett et stålfartøy på kryssende kurs. Det var marineøvelse i området, og dette var i den kalde krigen. 

Ifølge Blichfeldt vil de pårørende etablere en gruppe som vil stille krav til den nye uavhengige granskingskommisjonen som Justisdepartementet og Fiskeridepartementet fredag vedtok skal nedsettes. De vil kreve å få med et medlem i granskingskommisjonen. 

– Her er det ikke bare årsaken til forliset som skal granskes. Man skal også granske myndighetenes totalt manglende vilje til å komme til bunns i saken, sier Blichfeldt. 

Lokalbefolkningen samlet for 24 år siden inn 150.000 kroner til søk med miniubåtsøk. De fant lukekarmen som hadde vært godt innebygget, men som det til tross hadde en tydelig «bong» i det solide jernet. Dette mente man var bevis nok.

Da det ikke var mer penger til leiting overleverte man bevismaterialet til myndighetene som intet gjorde. Innenfor samme firkant på 400 ganger 400 meter har man seinere funnet styrehus, daviter, deler av livbåt antenner, store luftflasker, deler av trålbakk mv. I uka som gikk fant Brennpunkt og Forsvaret motoren i samme området. 

– Farvannet er helt reint og 30-40 meter djupt i flere kilometers omkrets. Granskingskommisjonen undersøkte Purkefallet og Grunnboen 6 kilometer lenger inn. Her forliste båten var kommisjonens hovedkonklusjon, til tross for at dykkerne ikke fant det minste spor.

%d