Sjøfartsinspektøren … “jeg vil aldri kunne godta verken kantring eller grunnstøting som årsak til «Utvik Seniors» forlis”


Av Helge R. Nilsen, Nordlys, ? 1979

Utvik Senior ble knust!

Det som hittil har vært fullstendig ukjent for offentligheten er innholdet i en rapport som sjøfartsinspektøren i Troms og Finnmark, Odd E. Henriksen, sendte Riksadvokaten på anmodning, og som også Sjøfartsdirektoratet mottok. I denne rapporten gir sjøfartsinspektøren klart uttrykk for at han ikke kan godta konklusjonen i granskningskommisjonens rapport om kantring eller grunnstøting som årsak til forliset. Sjøfartsinspektørens konklusjon er at «Utvik Senior» denne forliskveiden ble knust mot et eller annet ute på havet, og det var begynnelsen til denne ulykken. 


I sjøfartsinspektørens rapport blir det også vist til et radarekko registrert av et fiskefartøy. Radar ekkoet registreres søm et fartøy under fart en kurs og på et tids punkt som kunne ligge an til en kollisjon med «Utvik Senior», ut fra den sist oppgitte posisjon og kurslinje fra denne båten. Dette radarekkoet er bare plottet inn på sjøfartsinspektørens kart, ikke hos politiet og ikke hos granskningskommisjonen. Det er til i dag ikke bekreftet eller identifisert på noen måte.

Det er verdt å merke seg disse uttalelsene fra den fremste sakkyndige i sjøhavarisaker her oppe, og som fra første stund og helt fram til i sommer deltok og fulgte det Iomstendelige ettersøkingsarbeidet i «Utvik Senior»-saka. De rikholdige funn som senest i sommer ble registrert med et fjernstyrt undervannskamera i forlisområdet, og som samlet bit for bit nesten utgjør hele fartøyet, fullstendig knust, må vel også sees i en viss sammenheng med sjøfartsinspek- tørens uttalelser og konklusjon. Nå granskes videobåndopptakene av eksperter. Det er Sjøfartsdirektoratets sakkyndige råd som blant annet behandler kommisjonsrapporter, som har bedt om en slik gransking. Opptakene viser blant annet funndeler som har vært utsatt for voldsomme påkjenninger som et forlis ved kantring neppe kunne ha forårsaket.

– Min konklusjon i denne saka har aldri vært offentliggjort. Men jeg vil gjerne presisere at jeg aldri vil kunne godta verken kantring eller grunnstøting som årsak til «Utvik Seniors» forlis. Det sier sjøfartsinspektør Odd E. Henriksen, også til «Nordlys».

– Hvorfor?
– Da må jeg tilbake til det første funn som ble gjort tidlig neste, morgen etter forliskveiden. Det var garnblåsene med sterkt samrnenfiltret garnbruk, tauverk, og inni alt dette deler av radio, deccaantenne med mere. Alt dette fantes drivende og uten bunnfeste. Mens mengder av vrakgods forøvrig var drevet mot land og i land, med vind og strøm, ble funnet av garnblåsene gjort i en posisjon mot vind og strøm i forhold til det øvrige vrakgods. Hvorfor lå det der, og hva har bragt det dit, sier Henriksen. Jeg finner det fysisk umulig og naturstridig at dette kunne ha drevet mot vind og strømretningen. Det er dette funnet, posisjonen det ble gjort i, og funnets beskaffenhet som har vært og fortsatt er avgjørende for at jeg ikke kan godta kantring eller grunnstøting som årsak til forliset. Såvel som det øvrige vrakgods hadde drevet innover med vind og strøm, skulle også garnblåsene i drift uten bunnfeste ha gjort det samme. Med andre ord er det noe ber som ikke stemmer, sier Henriksen videre.

– Og om kantringsteorien forøvrig?
– Ved en kantring ville fartøyet ha sunket forholdsvis helt. At en brottsjø kunne ha knust egnerhus og endel av brubygget, er noe som meget vel kan skje. Men et fartøy som har gått ned på 50 meters dyp, vil ikke i den grad ha blitt knust som vraket av «Utvik Senior». Dette bekreftes da også av de omfattende videobånd opptakene som ble gjort i sommer, og der en rekke funndeler ligger strødd etter, en forlenget kurslinje, sier Henriksen.

– Radarekkoet?
– Det er plottet inn på mine kart, og det står der som ikke identifisert, og er forøvrig også tatt med i min rapport til riksadvokaten og Sjøfartsdirektoratet.

%d bloggers like this: