Sjøfartsdirektøren … “fiskernes materiale bygger sterkt oppunder kollisjonsteorien”

Nordlys, Sveiung Åsali, fredag 14. desember 1979

Sjøfartsdirektøren etter “Utvik Senior”-møtet:
FISKERNES KOLLISJONSTEORI OVERBEVISENDE!

Den forklaring på «Utvik Senior»-forliset som fiskere fra Ytre Senja la fram på møtet med Sjøfartsdirektøren i Oslo i går, har revurdert mye av den oppfatning man til nå har hatt i direktoratet. 

Sjøfartsdirektør Ivar Sandvik sier i samtale med «Nordlys» etter møtet at det materiale og den forklaring Karstein og Sigmund Fredriksen la fram, bygger sterkt opp under teorien om at kollisjon var forlisårsaken. – Jeg kan imidlertid ikke ta noe klart standpunkt til den ene eller andre teori i denne saka, men bare si at alt som er kommet fram blir tatt til etterretning i direktoratet. 

De to fiskerne hadde med seg kart der alle vrakfunn var plottet inn. Likeså ble filmopptakene etter sommerens undervannssøk vist, og hendelsesforløpet denne februarkveiden i 1978 ble repetert av Sigmund Fredriksen. Han var skipper om bord på en av båtene som var ute sammen med «Utvik Senior» denne kvelden. Alt materiale og fiskernes forklaring bygger dessuten opp under den rapport sjøfartsinspektøren i Troms og Finnmark, Odd Henriksen, tidligere har sendt Sjøfartsdirektoratet, sier Sandvik. Han setter stor lit til begge disse forklaringene. Det er i hvert fall ikke tvil hos meg om at noe voldsomt har skjedd, sier Sandvik. – Jeg er imidlertid i tvil om så mye mer nå kan gjøres i denne saka, sier han. 

På møtet ble ellers spørsmålet om en fast havarikommisjon drøftet, og på hvilken måte en slik bør sammensettes. Som kjent er det nå et utredningsarbeid i gang i justisdepartementet om denne saka. Fra Sjøfartsdirektoratet har vi ikke satt fram noe krav om fast havarikommisjon, men vi vil selvfølgelig ikke motsette oss det, om en slik skulle komme. – Jeg innser i hvert fall sterkt behov for lokalkunnskap i det enkelte tilfelle i forbindelse med båtforlis, sier sjøfartsdirektøren. 


%d