Sigmund Fredriksen observasjon av fartøy på kollisjonskurs

Nordlys, 21 februar 1978

Kollisjonsteorien om “Utvik Senior”
-Intet menneske får meg til å endre syn

Teorien om at «Utvik Senior» er blitt påseilt av et større fartøy, forsterket seg i løpet av gårdagen. Det blir mer og mer en gjengs oppfatning hos fiskerne at dette er årsaken til tragedien. 
Skipper Sigmund Fredriksen om bord i «Svein Roger» av Gryllefjord, forteller at han på hjemtur fra samme fiskefelt som «Utvik Senior» fredagskvelden observerte et større stål – eller jernfartøy på sin radar. Posisjon, kurs og tidspunkt lå an til en kollisjon med dette fartøyet og «Utvik Senior» ut fra siste radiosamband med båten. Vi snakket i går igjen med skipper Fredriksen om dette:

– Vi gikk på kurs sydøst, da vi i en avstand av ca. 3,5 til 4 naut. mil på radarskjermen observerte en større jernbåt som holdt nordaustlig kurs fra Andfjorden. Det store fartøyet nærmet seg etterhvert vår styrestrek. Da vi på radarskjermen hadde fartøyet «på baugen» var det bare en avstand mellom oss på en drøy nautisk mil (ca. 1900 til 2000 meter). Jeg var i ferd med å slakke opp farten slik at vi skulle gå klar slik vi sto på kryssende kurs. Klokka var da ca. kvart på 8 fredagskvelden. Jeg husker spesielt tidspunktet fordi rormannen skulle ned å se på Dagsrevyen, sier Fredriksen. Vi gikk inn til Gryllefjord og holdt kurs på Månesodden, mens «Utvik Senior» som skulle til Steinfjord holdt kurs på Okseneset. Ca. kl. 21.15 om kvelden da vi var kommet til kai i Gryllefjord hørte vi «Utvik Senior» som snakket med fiskebåten “Lutnes” og fortalte at de da sto ca. 8 n. mil ut av Okseneset. Ulykken må ha skjedd bare 15 minutter senere ut fra der garnblåsene nå ligger og synes å være festet til vraket, sier Fredriksen. – Tidspunktet og posisjonen stemmer også meget godt med det observerte fartøyet på vår radarskjerm, kursen det holdt og utgått distanse. Intet menneske får meg til å endre den oppfatning at det er et stort fartøy som rett og slett har gått «Utvik Senior i senk, sier skipper Sigmund Fredriksen. Han sier videre at kurs, posisjon og tidspunkt styrker hans teori ved siden av beskaffenhetene på de vrakrester som er funnet. Det var ellers rent farvann i den posisjonen forliset må ha funnet sted, og båten kunne heller ikke ha gått seg opp på et fall eller undervannsskjær, sier Fredriksen. Været var på dette tidspunkt ikke slik at båten skulle ha blitt slått ned av et brått. 

– Vi hadde sjø og vind rett unna og kunne gå for full maskin uten å slakke opp noe som er vanlig i grov sjø. 

I går ettermiddag satte det igjen inn med sterk kuling fra nord og tett snøkov. Marinens dykkerfartøy var i går ettermiddag undervegs fra Harstad til Gryllefjord og har om bord skipsinspektøren i Troms, Odd E. Henriksen. Værforholdene tillot imidlertid ikke noe dykking på forlisstedet. Fartøyet vil gå ut fra Gryllefjord i dag tidlig og vil da også ha med seg det stedlige politi . 

Lensmann Gudmund Trulssen opplyste i går ettermiddag til «Nordlys» at det i løpet av gårdagen ikke var gjort nevneverdige vrakfunn. En gruppe fra Finnsnes Røde Kors Hjelpekorps var i går ute på Bergsøyene for å gjennomsøke en rekke små holmer og skjær. Redningsskøyta var da undervegs for å bringe karene inn til land etter hvert som været ble dårligere. Gryllefjord er fortsatt uten vegforbindelse. Det er stor rasfare og vegen er sperret. Sperret var den også mellom Gryllefjord og Torsken og lensmannen og hans folk har måttet nytte redningsskøyta for å komme seg fram mellom hjem og kontor. 

Det alle nå venter på i dyster spenning er hva dykkerne finner frem til ved første neddykking på det sannsynlige forlissted på ca. 20 favners dyp. Hvis været gjør det mulig i dag vil vi kanskje få vite noe mer. 

Politimester Ole Fredrik Bakken ved Senja Politikammer i Harstad sier: 

– Forsvaret opplyser at det ikke har vært registrert verken norske eller utenlandske marinefartøyer eller andre fartøyer i området på tidspunktet for «Utvik Seniors» forlis, i følge de plottingen man har gjort. Dersom det dreier seg om en utenlandsk større båt, så skulle denne ha ført los. Ingen losstasioner kan melde noe positivt om dette. Politiet utelukker ikke teorien om en kollisjon, men man vil vente til det foreligger ytterligere opplysninger i saken. Politiet har heller ikke tatt noe standpunkt til eksplosjonsteorien på grunn av manglende bevis og bakgrunnsmateriale. Vi får videre vite at skipperen på en linebåt fra Ålesund som lå ved kai i Harstad, i går morges ved 7-tida meldte seg for politiet der. Han antok at det kunne være hans båt som hadde befunnet seg i forlisområdet og var blitt observert av radaren på gryllefjordbåten «Svein Roger». Men skipets bøker og undersøkelser ellers bekreftet at denne båten befant seg 12 til 17 nautiske mil sørvest av havaristen.

%d bloggers like this: