Sakkyndig rapport … 1979: det aktuelle forlisområdet lokalisert … uten nærhet til potensielle grunnstøtingsområder … i fritt farvann med 35 meters dyp

Rapport sakkyndig fra Siv.ing. Knut Strengelsrud, bestilt av kommisjon nummer 2. Finnes i vedlegg til den nye kommisjonens rapport, Særskilt vedlegg til NOU 2004:9, vedlegg 3, side 99.


«Den 7. august 1979 og 10 dager framover ble gjenopptatt systematiske vraksøk med R/S Paul Johannesen og fjernstyrt miniubåt i regi av egen, lokal aksjonsgruppe. Søksområdet var lenger nordøst enn tidligere. I et farvannsområde uten nærhet av potensielle grunnstøtingsområder ble det gjort en serie funn, herunder bl.a. en stor lukekarm (stål), babord front av styrhuset og en startluftflaske. dvs. relativt tunge komponenter. Disse lokaliseringsfunnene medførte imidlertid ikke gjennoppnevning av den tidligere undersøkelseskommisjonen, i.flg. endelig beslutning av 10. mars 1980. Det var imidlertid klart at det aktuelle forlisområdet var lokalisert – ca 2-3 kvartmil nordøst av den antatte kurslinjen for Utvik Senior og i fritt farvann med ca 35 meters dyp.»

%d