Kontrollkomiteen … forutsetter at den oversendte dokumentasjon vil komme til nytte …

Brev fra stortingets kontrollkomite til Justisdepartementet.
Kontrollkomiteen forutsetter at dokumentasjonsskriv, oversendt fra Berg kommune, vil komme til nytte i arbeidet med departementets gjennomgang (Stortingsmelding 33 (2005-2005))av myndighetens håndtering av forliset.

%d