Kommandørkaptein … avviser blankt at Utvik har gått ned etter kollisjon

Skjebnen til “Utvik Senior”:
FORSVARET AVVISER HELT KOLLISJONS-TEORIENE!

Nordlys, Kjell Moe, februar 1978


Forsvaret avviser blankt teorien om at «Utvik Senior» har gått ned etter å ha kollidert med et annet fartøy. 

– Teorien virker grepet helt ut av lufta og er bare egnet til å avspore havarikommisjonens arbeid. Løsningen synes å være konstruert av folk som nødvendigvis må ha en forklaring, selv om det egentlig ikke finnes grunnlag for å påstå noe som helst, sier kommandørkaptein Ole Kristian Thomesen ved sjøoperasjonstjenesten i Bodø. 

Også i går var letingen utenfor Senja resultatløs. Man setter nå sin lit til at marinen som i dag setter sitt avanserte utstyr inn i søket, skal finne vraket. Forsvarets utstyr vil imidlertid hare være tilgjengelig i dag og i morgen. Selv om ingenting finnes, blir utstyret trukket tilbake og noe nytt søk blir det ikke tale om før etter påske. 

Lørdag ble det funnet en garnblåse fra «Utvik Senior» i Nord-Rekfjord på Arnøya i Skjervøy, men det er lite sannsynlig at funnet kan bidra til å kaste lys over ulykken. 

Blåsa ble funnet i fjæra av en skigående lærer, og det ble gjennomført leting i området etter ytterligere vrakgods, uten resultat. Garnblåsen var merket med «Utvik»s kjenningsbokstaver, men funnet er gjort så langt borte fra det aktuelle leteområdet at det neppe kan bidra til å lette letingen. Politiet i Harstad som har hatt til oppgave å undersøke hvilke fartøyer som har vært i området på det tidspunktet da ulykken skjedde, har i øyeblikket ingen ettersøkning gående. 

– Vi har fått en liste fra Harstad Radio over båter de hadde kontakt med i løpet av denne kvelden, og forsøker å snakke med folk om bord for å høre om noen av dem har sett eller hørt noenting, sier politimester Ole Fredrik Bakken til «Nordlys». – Men det dreier seg ikke om avhør, og ingen av båtene er mistenkt for å ha vært innblandet i noen kollisjon. 

Etter at søket ble satt i gang har politiet foretatt tre avhør, av skipperen på «Svein Roger», som mente å ha sett et mørklagt fartøy, av skipperen på motortankeren «Rigg» som var etterlyst en tid etter ulykken, og av skipperen på bruksvaktfartøyet «Aarvak» som mente å ha tatt opp ekko av et ukjent fartøy. Forklaringene har vist at ingen hadde opplysninger som kan settes i forbindelse med ulykken. 

Forsvaret har anledning til å følge skipstrafikken langs kysten over sine radaranlegg, men de tar under normale omstendigheter ikke observasjonene opp på videobånd. Man er derfor henvist til de loggbøker som er ført ved de enkelte stasjoner, og det synes ikke som om man her heller har holdepunkter for noen teori. 

Kommandørkaptein Reidar Stolpestad opplyser til «Nordlys» at heller ikke fiskerioppsynet har gjort observasjoner av interesse. Oppsynet hadde to av sine fartøyer «Farm» og «Heimdal» i området, og de deltok i letingen fra ulykken ble varslet. 

– Hvilke alternativ teori har man så i Forsvaret? 

– Jeg har ingen patentløsning, men jeg tror mest på at «Utvik Senior» er blitt slått i stykker i fallene i området utenfor Senja, sier kommandørkaptein Thomesen. – Det kan enten ha skjedd ved at båten har mistet oversikten over hvor den befant seg og har gått mot land lenger sør enn den burde vært, eller ved at vraket har drevet sørover med kjølen i været etter at forliset har skjedd. 

Kommandørkaptein Thomesen viser til at rapportene sier at «Utvik Senior» hadde mye is, og at denne kan ha ødelagt stabiliteten, foruten at den kan ha ødelagt radar- og decca-instrumentene. 

– Tror De da at det ikke er noe å finne av vraket? 

– Jo, maskinen må finnes ett eller annet sted, enten som en enhet eller som småbiter, sier Thomesen. 

Fra redningsskøyta «Paul Johansen» ble TV-kameraer i går dirigert ned på et par interessante posisjoner, men det ble ikke oppdaget noe av interesse. Det oljeflaket som ble observert søndag var borte i går, og man fant ikke spor etter noe vrak på havbunnen. 

%d