Han som sto for avhøret: – Det ville jo være direkte dumt å flette inn Sula

Fra Netstedet Utvik-Senior, publisert 02.09.2002
Se også Wilsgård sin forklaring for kommisjon 2, 12.09.2002,
NOU 2004:9

Etterforskninga sabotert innenfra? 

Loggen ved Senja Politikammer 23. februar 1978: Skipperen om bord på Svein Roger har nå avlagt politiforklaring (…) Av forklaringen framgår at skipperen ikke utelukker at det var fiskebåten Sula han hadde radarkontakt med inn fra fiskefeltet .

Denne meldinga parkerte ”fartøy på kollisjonskurs” og bidro til at kollisjonsteorien ble lagt vekk. Notatet referer til ei melding over telefon fra lensmannsbetjent Olav Arne Wilsgård ved lensmannskontoret i Gryllefjord. Wilsgaard vil ikke på noen måte vedkjenne seg innholdet i notatet.  Tvert om – han mener at observasjonen fra Svein Roger ikke kunne være uskyldige Sula. Sammenholdt med tidligere avisoppslag, – om at politimesteren i Harstad skulle ha forsøkt å utvirke at skipperen på Svein Roger, Sigmund Fredriksen, gikk fra sin observasjon av ”fartøy på kollisjonskurs” – , antyder denne episoden muligheten av et forsøk på å sabotere etterforskninga innenfra.

Det var Wilsgaard som foretok avhøret av skipperen på Svein Roger, Sigmund Fredriksen. ”Jeg var klar over at Sula hadde seget sørover og ikke hadde noe med Sigmund sin observasjon å gjøre”, sier Wilsgaard til Nettstedet Utvik-Senior. ”Sigmund hadde sett et fartøy på kurs nordover. Han så vel og at det var en båt som gikk med god fart på den kursen, husker jeg. Det ville jo være direkte dumt å flette inn Sula.”

Et radarekko observert på skjermen om bord på Svein Roger kort tid før Utvik-Senior forliste 17. februar 1978 ble av politiet betegnet som ”håndfaste opplysninger” om ”fartøy på kollisjonskurs”. Dette blir de første dagene etter forliset det heteste sporet i etterforskningen. Aktiviteten er retta mot å kartlegge andre fartøyer i farvannet og å finne fram til fartøyer med skader som kan tyde på at de har vært involvert i et sammenstøt.

Uskyldige Sula 

Men så erstattes ”fartøy på kollisjonskurs” med den bevislig uskyldige linebåten Sula fra Møre. Denne lå i tida omkring forliset i ro og venta på å dra lina sør-vest for Senja. I politiloggen ved politikammeret i Harstad 23. februar 1979 heter det at Fredriksen nå har avlagt forklaring og at det av denne framgår at han ”ikke utelukker” at det var Sula han hadde observert. Notatet refererer til telefonsamtale med lensmannsbetjent Olav Arne Wilsgaard i Gryllefjord. Det var politikammeret i Harstad som ledet etterforskninga. 

Granskingskommisjonen slår i sin rapport – uten forbehold – fast at Fredriksen’s observasjon er Sula. Denne påstanden inngikk i kommisjonens argumentasjon som endte opp med at den dumpet alle kollisjonskandidater og anså kollisjon ”svært lite trolig”.

Ble inspisert 

Da skipperen på Sula, Kjell Lorgen, dagen etter forliset fikk høre at det var observert radarekko av et skip på kollisjonskurs gikk han inn til Harstad og meldte seg for politiet. Han ville gjøre det klart at denne observasjonen ikke kunne gjelde Sula. Sula ble inspisert og det ble ikke funnet noen skrammer eller skader på skroget. Posisjonene fra skipets loggbok ble nedtegnet i forklaringa. De samsvarer med Wilsgaards framstilling. Sula var ikke på tur nordover og holdt seg stort sett i ro godt sør for Fredriksens kurslinje inn mot Gryllefjord. ”Vi holdt styrefart på maks 3-5 knop”, sier Lorgen til Nettstedet Utvik-Senior. Han mener bestemt at det ikke var Sula som ble observert av Fredriksen. (Se egen sak.) 

Wilsgaard forsikrer at han ikke under noen omstendighet kan huske noe om at Sigmund Frediksen skulle ha antydet at det var Sula han hadde sett på radaren. Og i motsetning til hva notatet i politiloggen sier; så gir ikke Fredriksens politiforklaring grunnlag for å trekke slike slutninger. Lorgen hadde vært i kontakt med Fredriksen tidligere på dagen og fått anvist hvor det var best å sette lina; dvs nord for Fallbakkdjupta. Han fulgte anvisningen og satte lina her klokka ti over seks. I sin politiforklaring sier Fredriksen at Sula ”ikke var i hans tanker” da han fikk et fartøy på kryssende kurs. Det kan vanskelig tolkes på annen vis enn at han regnet med – og med rette – at Sula var gått til den posisjonen han hadde anbefalt. 

”Jeg var aldri opptatt av Sula”, sier Wilsgaard. Han oppfattet den verken som en mulig kollisjonskandidat eller en aktuell forklaring på den observasjon som ble gjort av skipper Sigmund Fredriksen og hans mannskap om bord på fiskebåten Svein Roger. ”Jeg kunne ikke ha drømt meg til å spørre om det var Sula han Sigmund så”, sier Wilsgård. Han har ikke hørt om notatet i politiloggen ved politikammeret i Harstad tidligere. 

%d