Forsvaret tror ikke fiskere som banka neven i russisk spionskip

Forsvaret tror ikke fiskere som ”banka neven” i russisk spionskip

– Forsvaret holder oss for løgnere og idioter, sier en arg Terje Sletten. Sommeren 1982 var han skipper på sjarken Kjønnøyfisk. De tre fiskerne ombord kom overraskende på et russisk spionskip. I  tjukk tåke lå det oppankra innafor territorialgrensa med fire kabler ned på bunnen”. Det lå rett over vraket av Utvik-Senior.  Forsvaret sår nå tvil om fiskernes troverdighet og nekter å svare på om de tror fiskerne bløffer. 

Se også tidligere sak om dette spionskipet

Det kunne se som om russerne drev ingeniørvirksomhet på norsk bunn. En av kablene var like tykke som ankerkjettingen. To av dem gikk ut fra tromler bak og kunne ligne kabler til mini-ubåt eller dykkerklokke. Fiskebåten lå inntil sida av spionskipet og den tjukkeste kabelen hang innafor armlengdes avstand. Fiskerne koblet hendinga opp mot Utvik-Seniors forlis tre år tidligere. De hadde avmerket på kartet hvor lukekarmen og styrhuset var funnet og spionskipet lå rett over denne posisjonen. 

Da de kom til land på Andenes ble Terje Sletten oppsøkt av en etteretningsoffiser som hadde fått høre om hendinga.
– Jeg kan ikke i min villeste fantasi forestille meg at etterretningsoffiseren ikke laget en rapport på dette. Dette måtte være sensasjonelt, sier Sletten. 

Kjell Grandhagen, informasjonssjef ved Forsvarets Overkommando er enig: 
– En slik observasjon ville skapt oppsikt i forsvaret. 
Men likevel finner ikke forsvaret noen rapport fra etterretningsoffiseren i sine arkiver. De mer enn antyder at dette må bety at fiskerne ikke har sett det de forteller de har sett. 

Ikke registrert

Forsvaret omtaler konsekvent hendelsen i hypotetiske vendinger: 
”Det ville vært en alvorlig grensekrenkelse der norske myndigheter ville ha reagert med diplomatiske tiltak”, heter det i en skriftlig respons fra forsvaret på spørsmål fra Nettstedet Utvik-Senior om innsyn i arkivmateriale vedrørende observasjonen. Men ingenting ble funnet. ” Det er ikke registrert noen hendelser eller tiltak av denne karakter i den aktuelle perioden”, skriver forsvaret. 

Sjef ved Talsmannskontoret ved Forsvarets Overkommando, Per Høiby, går ut fra at etterretningstjenesten i et slikt tilfelle ville ha fulgt vanlige rutiner. Han påpeker at alvoret i hendelsen tilsier at etterretningsoffiseren på Andøy ville ha sendt inn en rapport. 
– Tror dere fiskene bløffer?
– Det har jeg ikke noe grunnlag for å mene noe om bortsett fra at vi ikke har registrert noen slik hendelse.
– Ser dere ikke at den framstillinga dere gir av saka trekker fiskernes troverdighet i tvil? 
– Det får stå for din regning, sier Høiby. Han framholder at det er vanskelig å ha noen sikker formening om det som skjedde da det er så lenge siden.

Sletten mener koblinga til Utvik-Senior forliset kan ha ført til at etterretningsrapporten er blitt sletta eller aldri lagt inn arkiv. 
– Jeg vet at et Orion-fly ble sendt ut for å lete opp spionskipet, forteller han uten at han vil gå inn på hvilke kilder han har dette fra. Han er ikke kjent med hva som kom ut av toktet. I følge forsvaret har ikke en slik flygning ikke funnet sted, men man utelukker ikke at Orion-flyene kan ha sett etter skipet på en av de daglig rutinemessige flygningene. 

Etterretningsskip av Moma-klassen

Elvin Hanssen var mannskap om bord på Kjønnøyfisk. Faren var havnelos og samarbeidet med den militære etterretningstjenesten. Det var han som kontaktet etterretningsoffiseren ved Andøy Flystasjon. Dagen etter hendelsen troppet han opp hjemme hos Terje Sletten. 

– Jeg kjente han godt, forteller Sletten. Sletten hadde som skipper på tråler rapportert til etterretningstjenesten om observasjoner av russiske etterretningsskip. De hadde utstyrt han med en manual med bilder av alle de ulike typene spionskip. 
– Derfor var det enkelt for meg å beskrive skipet, sier Sletten. – Jeg visste nøyaktig hva som kjennetegnet et spionskip. 
Han har ingen grunn til å tro at etterretningsoffiseren trakk hans historie i tvil.
– Jeg kunne gi nøyaktig posisjon og navn og kjennetegn på båten. 
Men kjennetegn hadde han tidligere fått beskjed om at det ikke var grunn til å legg vekt på da disse skipene stadig skiftet identitet. 

Slettens bildekatalog over spionskip gikk tapt ved ei grunnstøting. Nettstedet Utvik-Senior har greidd å framskaffe manualen fra andre kilder. Sletten identifiserer i dag fartøyet de så utenfor Senja i 1982 ”med nittini prosent sikkerhet” som en fartøytype klassifisert av norsk etterretning som ”sovjetisk etterretningsskip av Moma-klassen”. Forsvaret bekrefter at båttypen Sletten har pekt ut i etterretningsstabens katalog er et sovjetisk militært etterretningsfartøy. 

Kom overrumplende på dem

Kjønnøyfisk var på tur hjem til Andøy fra laksefiske da oppdag et stort ekko på radarskjermen. 
– ”Vi kom tydeligvis overrumplende på dem. Det ble en voldsom aktivitet om bord i båten”, forteller et av mannskapet på Kjønnøyfisk, Elvin Hanssen. En hydrofon ble trukekt opp av vannet mens de så på. Tredjemann om bord, Roy Pettersen, mener at han kunne se mellom ti og femten mennesker som kom ut på dekket. 

Spionskipet begynte å bevege seg med tre kabler ute og før sjarken hadde fått kommet fra skutesida. – ”Det var tydelige at de ikke likte å bli oppdaga”, sier Sletten. 

– ”Jeg tror ikke at det var tilfeldigheter som gjorde at spionskipet lå over vraket av Utvik Senior”, sier Hanssen. 
Sletten er av samme formening. 
– ”Det ville være for utrolig at det skulle ligge oppankra akkurat i denne posisjonen – og med alt ustyret ute – helt tilfeldig.”

Uheldige arkivrutiner

Samme år som Utvik-Senior forliste – i 1978 – ble det funnet ei russisk loggbok i fjæra på Andøya. Loggboka ble av media satt i forbindelse med forliset. Arkivene hos politiets overvåkningstjeneste viser at loggboka ble oversendt Forsvarets Etterretningsstab. Her har den ikke etterlatt spor etter seg. Den er ikke en gang registrert mottatt. Forsvaret mener at den sannsynligvis er makulert og skylder på ”uheldige arkiveringsrutiner”. Høiby vil ikke uttale seg om dette også kan være årsak til at det ikke finnes noen rapport om etterretningsskipet fra 1982. 
”Kan du utelukke det?” 
”Det kan jeg ikke kommentere.”
”Utelukker man at fraværet av rapport kunne skyldes at etterretningsstaben hadde et behov for å slette all informasjon med relasjon til Utvik-Senior forliset?”
”De antagelsene som ligger i spørsmålet anser jeg som svært usannsynelig”, svarer Høiby. 

Ikke første gang

Dette er ikke første gang i Utvik-saka at fiskerne ikke blir trodd. Forsvaret gikk etter forliset ut og erklærte at det ikke fantes fartøy i farvannet på forlisnatta, 17. februar 1978, som kunne ha rent Utvik-Senior i senk. Dette til tross for at fire fiskeskippere hadde hatt visuell kontakt med et russisk fartøy som i timene før forliset krysset fram og tilbake like utafor forlisområdet. En femte skipper hadde observert et radarekko av et stort stålfartøy på veg ut Andfjorden.(Se tidligere sak)

Alle disse observasjonene ble nedfelt i politiforklaringer. Likevel valgte granskingskommisjonen å lytte til forsvaret og så bort fra kollisjonssporet. I deres rapport heter det: ”Det er ikke påvist noe fartøy eller objekt som kan kollidert med Utvik-Senior”. 

%d bloggers like this: