Forsvaret kjørte Utvik-Senior granskinga av sporet

Forsvaret kjørte Utvik-Senior granskinga av sporet

Publisert på Nettstedet Utvik-Senior, 01.09.2002

”At jeg har uttrykt meg på en uheldig måte er godt mulig”, innrømmer Ole Kristian Thommesen. Han var sjef for forsvarets overvåkning av farvannet i nord da Utvik-Senior forliste 17. februar 1978. Forsvaret – med Thommesen i spissen – forsikret at det ikke fantes andre fartøyer i farvannet. Det var sterkt medvirkende til at kollisjonsteorien ble lagt vekk. Men midt på en av skjermene ved forsvarets overvåkningssenter beveget en lysende prikk seg hele dagen. Den representerte et uidentifisert fartøy som lå et stykke utafor området hvor Utvik-Senior gikk ned. Fartøyet var høyst sannsynlig sovjetisk og oppdraget etterretning. Skal dette skrives på tabbekontoen, eller holdt forsvaret tilbake informasjon? “Det må være noen som ikke ha gjort jobben sin”, sier Thommesen. Han bedyrer at forsvaret ikke hadde kjennskap til dette fartøyet.

Forsvaret hadde mange muligheter og gode grunner til å registrere dette fartøyet. Det oppførte seg som et skip med etterretningsoppdrag. Det så ut som en tråler men lå i trålfri sone. Det lå midt i sektoren for forsvarets radar på Hillesøya. To bruksvaktskøyter var involvert i en avbrutt operasjon for sjekke opp fartøyet. Også et kystvaktfartøy var informert. Og det var mulig å lese om fartøyet i avisspaltene.

Kollisjonsteorien i fokus 

Det var kollisjonsteorien media fokuserte på i den første tida etter forliset. Fire fiskebåter hadde hatt visuell kontakt med det uidentifiserte fartøyet og forklarte seg om dette til politiet. Fartøyet så ut som en tråler, men lå og seig fram og tilbake for sakte i fart i trålfri sone i garnfeltene ute på Grimsbakken. Fartøyet ble omtalt i Nordlys. Et annet fiskefartøy hadde gjorde en detaljert og tydelig radarobservasjon av et stålfartøy på veg inn mot forlisområdet. Denne observasjonen fikk svært stor mediaoppmerksomhet. 

Det er i denne situasjonen Thommesen gir et intervju til Nordlys som resulterer i overskrifta: ”Forsvaret avviser blankt kollisjonsteorien”. De som heller til denne teorien blir stemplet som useriøse: ”Teorien virker grepet helt ut av lufta og er bare egnet til å avspore havarikommisjonens arbeid. Løsningen synes å være konstruert av folk som nødvendigvis må ha en forklaring, selv om det egentlig ikke finnes grunnlag for å påstå noe som helst”, uttalte Thommesen . 

Til tross for at han mente det ikke fantes ”grunnlag for å påstå noe som helst”, holdt han seg ikke tilbake for å lansere sin egen oppfatning av hva som måtte ha skjedd: ”Jeg har ingen patentløsning, men jeg tror mest på at ”Utvik Senior” er blitt slått i stykker i fallene i området utenfor Senja”. Når han i dag blir konfrontert med observasjonene av det uidentifiserte fartøyet innrømmer han at ”det er godt mulig” at han har uttrykt seg på ”en uheldig måte”. 

I avisspaltene

Kort tid etter ulykka gikk forsvarets etterretningsstab gjennom sine innsamlede data for å se om det fantes noen relevant informasjon. Opplysningene ble stilt til disposisjon for undersøkelseskommisjonen, opplyser sjef ved Talsmannskontoret ved Forsvarets Hovedkommando, Per Høiby til Nettstedet Utvik-Senior. Etterretningsstaben dro i følge Høiby to slutninger: Det var ingen eksplosjon. Og: – Det var ingen indikasjoner på at det var sovjetiske fartøyer innblandet i ulykken. Dette må bety at forsvaret den gang enten ikke var klar over fartøyet på Grimsbakken eller at man hadde så god oversikt over dets bevegelser at man visste at det ikke var på forlisstedet på det aktuelle tidspunktet. 

Den første muligheten virker ikke særlig trolig. Forsvarsledelsen hadde som nevnt kunnet få ei briefing om fartøyet til morrakaffen – dersom de abonnerte på Nordlys. Det ble omtalt i avisspaltene som en utenlandsk fabrikktråler som ”oppførte seg merkelig” – i trålfri sone. 

%d bloggers like this: