Etterlattes søk … “anså det som lite sansynlig at noe større og mer forklarende deler ville bli funnet”

Rapport fra søk med ROV etter 
“UTVIK SENIOR” august 1979 
(Bennex-rapporten) 

Utført med fjernstyrt undervannsfartøy av typen RCV-225, levert og operert av firma K/S BENNEX A/S. Bergen.

Innledning. 

Denne rapporten er laget på grunnlag av de videotaper som ble resultatet av søket.

Denne rapporten gir ingen konklusjon av hendelsesforløpet til forliset av UTVIK SENIOR.

Mesteparten av denne rapporten går med til å si hvor på tapene man kan vente å finne hva.
De tall som er angitt foran hvert funn er lest av på telleverket på en Videotaperecorder av typen SONY-AV-3620-CE eller AV-3670-CE, og til avspilling kan en av disse to typene benyttes.

Som videoskjerm kan enhver TV-mottaker med videoinngang benyttes, men det anbefales å bruke en skjerm av typen SONY-CEV-110-UET, eller lignende.
Dette fordi en stor skjerm vil forringe bildene noe og dessuten ikke ha den samme kontrastvirkningen som en mindre.

Hele videotape-materialet som følger denne rapporten består av 6 taper som hver har en spilletid på ca. 1 time. Kopi av disse tapene finnes i Bennex’s arkiv.
Dette er imidlertid en komprimert utgave og består av 3 taper med en samlet spilletid på ca. 3 timer.

Tapene er nummerert fra I til VI.
Disse nummer er risset inn på selve spolen. Det anbefales derfor at man alltid spoler tilbake tapen før ny settes på maskinen.Forløp av søkene. 

Utstyret, i alt ca. 600 kg, ble sendt til Tromsø med fly fra Bergen søndag den 05.08.79.
Mandag den 06.08.79 ble utstyret lesset ombord i redningsskøyten “Paul Johansen”. 

Hele mandag gikk med til å montere og teste utstyret før vi forlot Tromsø. Alt var klart på ettermeddagen og vi gikk så til Medfjordvær hvor vi var fremme ca. kl. 2100. 

Samme kveld ble det holdt et møte hvor følgende var tilstede: Ole Hay, aksjonsleder 
Odd Henriksen, sjøfartsinspektør i Tromsø 
Karsten Fredriksen, aksjonsmedarbeider 
Ola Røe, journalist i avisen Nordlys 
Thorbjørn Mohn, operatør fra Bennex 
John Rønneberg, redningsskøyte-skipper. 

På dette møtet ble opplegget for søkene diskutert.
Det ble også fremlagt tegninger av Utvik Senior samt forslag om hvor vi skulle begynne. 

Bennex mente at alle stedene som skulle avsøkes burde anvises av kjentfolk. Bennex mente også at hvert søk skulle foregå ved at redningsskøyta ankret opp og at området under båten skulle avsøkes så langt vi hadde kabel til. Vi var derfor endel avhengig av godt vær, og det viste seg at slik var vi heldige.

Det første søk startet på tirsdag 07.08.79 kl. 1000, etter å ha gått opp områder hvor vi høyst sannsynlig ikke ville finne noe. 
Det gjaldt endel trålfelt som man mente var gjennomtrålet. Dette første søket ble gjort på grunn av en tråler som hadde satt fast her.
Det ble konstatert at det høyst sansynlig var forårsaket av stein.
Endel andre områder ble også avsøkt uten resultat. Vi gikk deretter til øygrunnen og fant her endel trematerialer. Søket kl. 2100.

Onsdag 08.08.79 fortsatte vi søk langs øygrunnen og fant mer planker samt aluminium, vi avsøkte også et dyp kalt “kirkegården”, men fant ingenting der.

Torsdag 09.08. fortsatte vi søk langs øygrunnen og fant hele tiden planker og aluminium. Et søk ble også gjort i et område hvor masten tidligere var funnet. Ingen funn.

Fredag 10.08. Fortsetter søk langs øygrunnen og finner hele tiden vrakrester. Nord- og sydsiden er imidlertid helt rene. Vi tok så for oss Askebåen, hvor vi ikke fant noe, og Indre Vesterbåen, hvor vi fant noe aluminium og treverk.

Lørdag 11.08. Fortsetter på Indre Vesterøen, men vi finner ingenting. Søkt på Midtre Vesterbåen, ingen funn.
I Søkt på Grunnbåen, ingen funn.

Søndag 12.08. Ett søk ble gjort på et sted hvor en trål tidligere hadde satt fast. Vi fant et anker som ble gjenkjent av kjentmann som trålerens anker. Tre søk ble gjort på Bastinskolten, ingen funn. Ett søk ble gjort på Magen, ingen funn. Ett søk på Ytre Vesterbåen, ingen funn.

Mandag 13.08. Fortsetter vest for Indre Vesterbåen, her ble gjort en god del funn. Vi fikk også opp et røyksignal som satte seg fast i fartøyet. Fortsetter på samme felt og fant flere vrakrester.

Tirsdag 14.08. Flere søk ble gjort på samme felt som igår uten resultat, men etter endel søking begynner vi igjen å finne vrakrester. Disse består av alle tyngre ting som ikke driver med strøm og sjø.

Onsdag 15.08. Fortsetter på samme sted som igår og finner enda mer tyngre ting. Vi skjønner på dette tidspunkt at vi ikke kan være langt fra vraket eller store vrakdeler.

Torsdag 16.08. Fortsetter søk på Indre Vesterbåen og finner plater og aluminium. Vi måtte imidlertid avslutte på grunn av at vi drev av.

Fredag 17.08. Vi nærmet oss nå kanten på indre Vesterbåen og her fant vi brofronten med bokstavene S NIOR, bokstaven E mangler. Vi fant også lukekarmen samt en mengde annet og mindre vrakgods. Endel problemer med utstyret gjorde at vi måtte avslutte for dagen.

Hver kveld når vi kom til land, ble dagens funn avspillt og diskutert. Etter fredagens funn av lukekarmen og brofronten tok aksjonsledelsen avgjørelse om at søkene skulle avblåses, da man anså det som lite sansynlig at noe større og mer forklarende deler ville bli funnet.

Lørdag 18.08. ble så alt utstyr pakket og sendt til Bergen.

Konklusjon av søksforløpet

Det gode været gjorde at vi fikk nesten maksimalt utnyttet tiden som var til rådighet.

Det viste seg også at kjentfolk og alle teorier om hvor vi kunne vente å finne vrakdeler slo til. Med de søkene som ble gjort på alle aktuelle grunner i området mener vi at alle teorier om grunnstøting kun får stå som det de er, nemlig teorier. Ellers lar vi videoopptakene fortelle om hva vi fant.

Vi vil takke for alle impliserte parter i aksjonsledelsen for et utmerket samarbeid. Og spesielt fremheve redningsskøytas mannskap for deres utmerkede samarbeidsvilje.
Dessuten vil vi også trekke frem Ole Hay’s glimrende måte å lede aksjonen på. 

K/S BENNEX A/S
 
Svein MoldskredTorbjørn Mohn
(sign.) (sign.)
%d bloggers like this: