Dykkerne … “forstår ikke hvordan grunnstøting ble konklusjonen”

Publisert på Nettstedet Utvik-Senior, 02.09.2002

Dykkerne: Forstår ikke hvordan grunnstøting ble konklusjonen


Dag Eliassen var den som kanskje gjennomførte flest dykk i søket etter Utvik-Senior i 1978. ”Da jeg hørte at kommisjonen konkluderte med grunnstøting lurte jeg på hva som foregikk. Jeg fikk det ikke til å stemme med den informasjonen jeg satt på”, sier han til Nettstedet Utvik Senior. 

Området hvor undersøkelseskommisjonen mente grunnstøtinga hadde funnet sted ble nøye gjennomsøkt. Eliassen føler seg sikker på at dersom båten hadde gått ned her ville de være i stand til å påvise det, men de fant ingenting. 

Det var minedykkertroppen i forsvaret som hadde oppdraget. I rapporten som beskrev de mange søkene heter det at ”for hver grunne som ble undersøkt ble det lett så mye omkring grunna at hvis Utvik-Senior hadde vært i berøring med denne så måtte man ha funnet spor etter den”. 

– ”Det kan jeg gå god for”, sier Eliassen. Han fungerte som nestkommanderende i minedykkertroppen. ”Jeg foretok mange av dykkene personlig og var ellers tilstede i neste alle perioder der det ble dykket. Det var vi som hadde kjent saltsmaken i munnen. Vi var der i ukesvis. Vi gikk ned til 60 meter. Vi hadde god sikt i hele det området som det var aktuelt å dekke. Om båten hadde gått på grunn her ville det ha ligget vrakgods på innsida av fallene. Dessuten ville vi sett spor på bunnen der båten hadde gått på. Jeg har vært nede og kikket på en del grunnstøtinger. Jeg har vært dykker i militæret i tolv år og i Nordsjøen i tre år”, sier Eliassen.

Kommisjonen mente at Utvik-Senior var knust i fallene. En mengde vrakdeler ble funnet drivende i sjøen og i fjæra allerede morgenen etter forliset. Kommisjonen ventet at ”hovedvraket” ville ligge tett på fallene. Men ingenting ble funnet på bunnen. Likevel konkluderte kommisjonen med grunnstøting som den ”sannsynlige” forlisårsak. 

%d